Om oss
Etablerat 1986
Antal anställda: tre
Verksamhet: Mek.verkstad, byggnadssmide och industrimontage m.m.
Vi har sedan företaget bildats 1986 vunnit omfattande färdighet och erfarenhet av svetsning i svart, rostfritt och aluminium samt skärande bearbetningar. Ett honnörsord vid företaget är fullservice. Härmed avses att vårt åtagande kan inledas redan vid produktionens utvecklingsstadium och sträcka sig hela vägen fram till ytbehandling och återtransport. Denna fullservice vill vi också erbjuda Er. Våra kunder har låtit oss föreslå och genomföra produktförbättringar och antalet prototyper som sett dagens ljus inom vårt företag är många. Inget tillverkningsuppdrag är det andra likt. Vår förmåga att anpassa oss till skiftande krav är stor och vår maskinpark klarar de bearbetningsmoment som erfordras. Vi har även inlett kvalitet och miljösäkring enligt FR 2000 som beräknas bli klar under våren 2001. Verkstadslokal ca: 220 kvm belägen i Kyrkbyn Stora Skedvi.